Skip to content

Adatvédelmi szabályzat (új)

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a termekradar.hu. (“Társaság”, “mi”, “minket” vagy “miénk”) leírja, hogyan és miért gyűjthetjük, tárolhatjuk, használhatjuk és/vagy oszthatjuk meg (“feldolgozhatjuk”) az Ön adatait, amikor Ön igénybe veszi szolgáltatásainkat (“Szolgáltatások”), például amikor Ön:

Meglátogatja weboldalunkat a http://www.termekradar.hu címen, vagy bármely olyan weboldalunkat, amely erre az adatvédelmi nyilatkozatra hivatkozik.
kapcsolatba lép velünk más kapcsolódó módon, beleértve az értékesítést, a marketinget vagy az eseményeket is

Kérdései vagy aggályai vannak? Az adatvédelmi tájékoztató elolvasása segít Önnek megérteni az adatvédelmi jogait és választási lehetőségeit. Ha nem ért egyet irányelveinkkel és gyakorlatunkkal, kérjük, ne használja szolgáltatásainkat. Ha továbbra is kérdése vagy aggálya van, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a contact@termekradar.hu címen.

A LEGFONTOSABB PONTOK ÖSSZEFOGLALÁSA

Ez az összefoglaló az adatvédelmi nyilatkozatunk legfontosabb pontjait tartalmazza, de további részleteket bármelyik témakörről megtudhat az egyes kulcsfontosságú pontokat követő linkre kattintva, vagy az alábbi tartalomjegyzék segítségével megtalálhatja a keresett részt.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel? Amikor Ön meglátogatja, használja vagy navigál a Szolgáltatásainkat, személyes adatokat dolgozhatunk fel attól függően, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a termekradar.hu oldallal és szolgáltatásaival, milyen döntéseket hoz, és milyen termékeket és funkciókat használ.

Feldolgozunk érzékeny személyes adatokat? Nem dolgozunk fel érzékeny személyes adatokat.

Kapunk-e bármilyen információt harmadik felektől? Nem kapunk semmilyen információt harmadik felektől.

Hogyan dolgozzuk fel az Ön adatait? Az Ön adatait a Szolgáltatásaink nyújtása, javítása és kezelése, az Önnel való kommunikáció, a biztonság és a csalás megelőzése, valamint a törvények betartása érdekében dolgozzuk fel. Az Ön hozzájárulásával az Ön adatait más célokra is feldolgozhatjuk. Az Ön adatait csak akkor dolgozzuk fel, ha erre érvényes jogi okunk van.

Milyen helyzetekben és mely felekkel osztunk meg személyes adatokat? Bizonyos helyzetekben és bizonyos harmadik felekkel megoszthatunk információkat.

Hogyan tartjuk biztonságban az Ön adatait? Szervezeti és technikai folyamatokkal és eljárásokkal védjük az Ön személyes adatait. Azonban semmilyen internetes elektronikus adatátvitel vagy információtárolási technológia nem garantálható 100%-os biztonsággal, így nem tudjuk megígérni vagy garantálni, hogy hackerek, kiberbűnözők vagy más illetéktelen harmadik felek nem lesznek képesek legyőzni a biztonságunkat, és nem tudják illetéktelenül összegyűjteni, elérni, ellopni vagy módosítani az Ön adatait.

Milyen jogai vannak? Attól függően, hogy Ön földrajzi elhelyezkedése szerint hol található, az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében bizonyos jogokkal rendelkezhet személyes adatai tekintetében.

Hogyan gyakorolhatja jogait? Jogait legegyszerűbben úgy gyakorolhatja, ha kitölti az itt elérhető érintettek adatigénylésére szolgáló űrlapunkat, vagy felveszi velünk a kapcsolatot. A vonatkozó adatvédelmi törvényeknek megfelelően mérlegeljük a kérelmeket, és eljárunk azok alapján.

Szeretne többet megtudni arról, hogy a termekradar.hu mit tesz az általunk gyűjtött adatokkal?

MILYEN INFORMÁCIÓKAT GYŰJTÜNK?

Az Ön által közölt személyes adatok

Röviden: Az Ön által megadott személyes adatokat gyűjtjük.

Olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyeket Ön önkéntesen ad meg nekünk, amikor kifejezi érdeklődését a rólunk vagy termékeinkről és Szolgáltatásainkról szóló információk megszerzése iránt, amikor részt vesz a Szolgáltatásokon végzett tevékenységekben, vagy egyébként, amikor kapcsolatba lép velünk.

Érzékeny információk. Nem dolgozunk fel érzékeny információkat.

Az Ön által megadott valamennyi személyes adatnak igaznak, teljesnek és pontosnak kell lennie, és Ön köteles értesíteni minket az ilyen személyes adatokban bekövetkező bármilyen változásról.

Automatikusan gyűjtött információk

Röviden: Egyes információkat – például az Ön Internet Protocol (IP) címét és/vagy a böngésző és az eszköz jellemzőit – automatikusan gyűjtjük, amikor Ön meglátogatja Szolgáltatásainkat.

Automatikusan gyűjtünk bizonyos információkat, amikor Ön meglátogatja, használja vagy navigál a Szolgáltatásainkat. Ezek az információk nem fedik fel az Ön konkrét személyazonosságát (például nevét vagy elérhetőségi adatait), de tartalmazhatnak eszköz- és használati információkat, például IP-címet, böngésző- és eszközjellemzőket, operációs rendszert, nyelvi beállításokat, hivatkozó URL-címeket, eszköznevet, országot, helyet, információkat arról, hogy Ön hogyan és mikor használja Szolgáltatásainkat, valamint egyéb technikai információkat. Ezekre az információkra elsősorban Szolgáltatásaink biztonságának és működésének fenntartásához, valamint belső elemzési és jelentési céljainkhoz van szükség.

Sok vállalkozáshoz hasonlóan mi is gyűjtünk információkat sütik és hasonló technológiák segítségével.

Az általunk gyűjtött információk közé tartoznak:

Napló- és használati adatok. A napló- és használati adatok a szolgáltatással kapcsolatos, diagnosztikai, használati és teljesítményadatok, amelyeket szervereink automatikusan összegyűjtenek, amikor Ön belép a Szolgáltatásainkba vagy használja azokat, és amelyeket naplófájlokban rögzítünk. Attól függően, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba velünk, ezek a naplóadatok tartalmazhatják az Ön IP-címét, eszközadatait, a böngésző típusát és beállításait, valamint a Szolgáltatásokban végzett tevékenységére vonatkozó információkat (például a használatához kapcsolódó dátum/idő bélyegeket, a megtekintett oldalakat és fájlokat, kereséseket és egyéb műveleteket, például hogy milyen funkciókat használ), eszközesemény-információkat (például rendszertevékenységet, hibajelentéseket (néha “crash dumps”-nak nevezik) és hardverbeállításokat).


Eszközadatok. Eszközadatokat gyűjtünk, például az Ön számítógépére, telefonjára, táblagépére vagy más eszközére vonatkozó információkat, amelyet a Szolgáltatások eléréséhez használ. A használt eszköztől függően ezek az eszközadatok olyan információkat tartalmazhatnak, mint az Ön IP-címe (vagy proxy-kiszolgálója), eszköz- és alkalmazásazonosító száma, hely, böngésző típusa, hardvermodell, internetszolgáltató és/vagy mobilszolgáltató, operációs rendszer és rendszerkonfigurációs információk.


Helyadatok. Helymeghatározási adatokat gyűjtünk, például az Ön eszközének helyére vonatkozó információkat, amelyek lehetnek pontosak vagy pontatlanok. Az, hogy mennyi információt gyűjtünk, a Szolgáltatások eléréséhez használt eszköz típusától és beállításaitól függ. Például GPS-t és más technológiákat használhatunk geolokációs adatok gyűjtésére, amelyek megmondják nekünk az Ön aktuális tartózkodási helyét (az Ön IP-címe alapján). Ön lemondhat arról, hogy engedélyezze számunkra ezen adatok gyűjtését, vagy úgy, hogy megtagadja az adatokhoz való hozzáférést, vagy úgy, hogy letiltja a helymeghatározási beállításokat az eszközén. Ha azonban úgy dönt, hogy lemond, előfordulhat, hogy nem tudja használni a Szolgáltatások bizonyos aspektusait.

HOGYAN DOLGOZZUK FEL AZ ÖN ADATAIT?

Röviden: Az Ön adatait a Szolgáltatásaink nyújtása, javítása és kezelése, az Önnel való kommunikáció, a biztonság és a csalás megelőzése, valamint a jogszabályoknak való megfelelés érdekében dolgozzuk fel. Az Ön hozzájárulásával az Ön adatait más célokra is feldolgozhatjuk.

Az Ön személyes adatait különböző okokból dolgozzuk fel, attól függően, hogy Ön hogyan lép kapcsolatba a Szolgáltatásainkkal, többek között:

Az egyén létfontosságú érdekeinek megóvása vagy védelme érdekében. Feldolgozhatjuk az Ön adatait, ha ez egy személy létfontosságú érdekének megmentéséhez vagy védelméhez szükséges, például a kár megelőzése érdekében.

MILYEN JOGALAPOKRA TÁMASZKODUNK AZ ÖN ADATAINAK FELDOLGOZÁSA SORÁN?

Röviden: Csak akkor kezeljük az Ön személyes adatait, ha úgy véljük, hogy ez szükséges, és erre az alkalmazandó jog szerint érvényes jogi okunk (azaz jogalapunk) van, például az Ön hozzájárulásával, a törvényeknek való megfelelés érdekében, az Ön számára szolgáltatások nyújtása érdekében, szerződéses kötelezettségeink megkötése vagy teljesítése érdekében, az Ön jogainak védelme érdekében vagy jogos üzleti érdekeink teljesítése érdekében.

Ha Ön az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban tartózkodik, ez a szakasz Önre vonatkozik.

Az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az Egyesült Királyság GDPR előírja számunkra, hogy ismertessük azokat az érvényes jogalapokat, amelyekre az Ön személyes adatainak feldolgozása során támaszkodunk. Ennek értelmében az alábbi jogalapokra támaszkodhatunk az Ön személyes adatainak feldolgozása során:

Hozzájárulás. Akkor dolgozhatjuk fel az Ön adatait, ha Ön engedélyt adott nekünk (azaz beleegyezését adta), hogy személyes adatait egy adott célra felhasználhassuk. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Jogi kötelezettségek. Az Ön adatait feldolgozhatjuk, ha úgy véljük, hogy ez szükséges jogi kötelezettségeink teljesítéséhez, például a bűnüldöző szervvel vagy szabályozó hatósággal való együttműködéshez, törvényes jogaink gyakorlásához vagy védelméhez, vagy az Ön adatainak bizonyítékként való nyilvánosságra hozatalához olyan peres eljárásban, amelyben részt veszünk.
Létfontosságú érdekek. Az Ön adatait feldolgozhatjuk, ha úgy véljük, hogy ez szükséges az Ön vagy egy harmadik fél létfontosságú érdekeinek védelméhez, például olyan helyzetekben, amikor bármely személy biztonságát potenciális veszély fenyegeti.
Ha Ön Kanadában tartózkodik, ez a szakasz Önre vonatkozik.

Az Ön adatait feldolgozhatjuk, ha Ön külön engedélyt adott nekünk (azaz kifejezett beleegyezését adta) személyes adatainak meghatározott célra történő felhasználására, vagy olyan helyzetekben, amikor az Ön beleegyezése kikövetkeztethető (azaz hallgatólagos beleegyezés). Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását.

Bizonyos kivételes esetekben a vonatkozó jogszabályok alapján jogilag megengedett lehet számunkra, hogy az Ön adatait az Ön hozzájárulása nélkül dolgozzuk fel, ideértve például a következőket:

Ha az adatgyűjtés egyértelműen az egyén érdekeit szolgálja, és a hozzájárulás nem szerezhető be időben.
Nyomozás, csalás felderítése és megelőzése céljából.
Üzleti tranzakciókhoz, amennyiben bizonyos feltételek teljesülnek

Ha tanúvallomásban szerepel, és a gyűjtés szükséges egy biztosítási kárigény elbírálásához, feldolgozásához vagy rendezéséhez.
sérült, beteg vagy elhunyt személyek azonosításához és a legközelebbi hozzátartozókkal való kapcsolattartáshoz.
Ha alapos okunk van feltételezni, hogy egy személy pénzügyi visszaélés áldozata volt, van vagy lehet.
Ha ésszerűen feltételezhető, hogy a hozzájárulással történő gyűjtés és felhasználás veszélyeztetné az információk hozzáférhetőségét vagy pontosságát, és a gyűjtés indokolt egy megállapodás megszegésének vagy Kanada vagy valamely tartomány törvényeinek megsértésének kivizsgálásához kapcsolódó célokra.
Ha a közzétételre azért van szükség, hogy megfeleljen az idézésnek, végzésnek, bírósági végzésnek vagy a bíróság nyilvántartások bemutatására vonatkozó szabályainak.
Ha az információt egy személy állította elő a munkaviszonya, üzleti vagy szakmai tevékenysége során, és a gyűjtés összhangban van azokkal a célokkal, amelyek érdekében az információt előállították.
ha a gyűjtés kizárólag újságírói, művészeti vagy irodalmi célokat szolgál
Ha az információ nyilvánosan hozzáférhető és a rendeletek meghatározzák azt.

MIKOR ÉS KIVEL OSZTJUK MEG AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

Röviden: Az információkat az ebben a szakaszban leírt konkrét helyzetekben és/vagy a következő harmadik felekkel oszthatjuk meg.

Az alábbi helyzetekben szükségünk lehet az Ön személyes adatainak megosztására:

Üzleti átadások. Megoszthatjuk vagy átadhatjuk az Ön adatait az egyesüléssel, a vállalat eszközeinek eladásával, finanszírozással vagy az üzletünk egészének vagy egy részének egy másik vállalat részére történő felvásárlásával kapcsolatban, illetve az ilyen tárgyalások során.

HASZNÁLUNK-E SÜTIKET ÉS MÁS NYOMKÖVETŐ TECHNOLÓGIÁKAT?

Röviden: Használhatunk sütiket és más nyomkövető technológiákat az Ön adatainak gyűjtésére és tárolására.

Használhatunk sütiket és hasonló nyomkövető technológiákat (például webjelzőket és pixeleket) az információk eléréséhez vagy tárolásához. Konkrét információkat arról, hogy hogyan használjuk ezeket a technológiákat, és hogyan utasíthat vissza bizonyos sütiket, a Cookie-nyilatkozatunkban talál.

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ÖN ADATAIT?

Röviden: Az Ön adatait addig őrizzük meg, amíg a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

Személyes adatait csak addig őrizzük meg, amíg az a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célokhoz szükséges, kivéve, ha a törvény hosszabb megőrzési időszakot ír elő vagy engedélyez (például adóügyi, számviteli vagy egyéb jogi követelmények). A jelen tájékoztatóban szereplő egyetlen cél sem teszi szükségessé, hogy személyes adatait 90 napnál hosszabb ideig megőrizzük.

Ha nincs folyamatos jogos üzleti szükségletünk az Ön személyes adatainak feldolgozására, akkor vagy töröljük vagy anonimizáljuk ezeket az adatokat, vagy ha ez nem lehetséges (például mert az Ön személyes adatait biztonsági archívumban tároltuk), akkor biztonságosan tároljuk az Ön személyes adatait, és elszigeteljük azokat minden további feldolgozástól, amíg a törlés lehetővé nem válik.

HOGYAN TARTJUK BIZTONSÁGBAN AZ ÖN ADATAIT?

Röviden: Célunk, hogy az Ön személyes adatait szervezeti és technikai biztonsági intézkedések rendszerével védjük.

Megfelelő és ésszerű technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket hajtottunk végre, amelyek célja az általunk feldolgozott személyes adatok biztonságának védelme. Az adatai biztonsága érdekében tett óvintézkedéseink és erőfeszítéseink ellenére azonban semmilyen interneten keresztüli elektronikus adatátvitel vagy információtárolási technológia nem garantálható 100%-os biztonsággal, így nem tudjuk megígérni vagy garantálni, hogy hackerek, kiberbűnözők vagy más illetéktelen harmadik felek nem lesznek képesek legyőzni a biztonságunkat, és nem tudják illetéktelenül összegyűjteni, elérni, ellopni vagy módosítani az Ön adatait. Bár mindent megteszünk személyes adatainak védelme érdekében, a személyes adatok továbbítása a Szolgáltatásainkba és a Szolgáltatásainkból az Ön saját kockázatára történik. Csak biztonságos környezetben férhet hozzá a Szolgáltatásokhoz.

GYŰJTÜNK-E ADATOKAT KISKORÚAKTÓL?

Röviden: Tudatosan nem gyűjtünk adatokat 18 év alatti gyermekektől és nem forgalmazunk ilyeneket.

Tudatosan nem kérünk adatokat 18 év alatti gyermekektől, illetve nem forgalmazunk 18 év alatti gyermekek számára. A Szolgáltatások használatával Ön kijelenti, hogy legalább 18 éves, vagy hogy Ön egy ilyen kiskorú szülője vagy gyámja, és hozzájárul ahhoz, hogy az ilyen kiskorú eltartott használja a Szolgáltatásokat. Ha tudomást szerzünk arról, hogy 18 évnél fiatalabb felhasználóktól személyes adatokat gyűjtöttünk, deaktiváljuk a fiókot, és ésszerű intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul töröljük a nyilvántartásunkból. Ha tudomására jut, hogy 18 év alatti gyermekektől gyűjtöttünk adatokat, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a contact@termekradar.hu címen.

MIK AZ ÖN ADATVÉDELMI JOGAI?

Röviden: Egyes régiókban, például az Európai Gazdasági Térségben (EGT), az Egyesült Királyságban (UK) és Kanadában olyan jogokkal rendelkezik, amelyek nagyobb hozzáférést és ellenőrzést biztosítanak Önnek személyes adatai felett. Bármikor felülvizsgálhatja, módosíthatja vagy megszüntetheti fiókját.

Egyes régiókban (például az EGT-ben, az Egyesült Királyságban és Kanadában) az alkalmazandó adatvédelmi törvények értelmében bizonyos jogokkal rendelkezik. Ezek közé tartozhat (i) a személyes adataihoz való hozzáférés és azok másolatának igényléséhez való jog, (ii) a helyesbítés vagy törlés kérése, (iii) a személyes adatai feldolgozásának korlátozásához való jog, és (iv) adott esetben az adathordozhatósághoz való jog. Bizonyos körülmények között joga van ahhoz is, hogy tiltakozzon személyes adatainak feldolgozása ellen.

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően mérlegeljük a kérelmeket, és azokra tekintettel járunk el.

Ha Ön az EGT-ben vagy az Egyesült Királyságban tartózkodik, és úgy véli, hogy személyes adatait jogellenesen kezeljük, joga van panaszt tenni a helyi adatvédelmi felügyeleti hatóságnál is. Elérhetőségeiket itt találja: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ha Ön Svájcban tartózkodik, az adatvédelmi hatóságok elérhetőségei itt találhatók: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Hozzájárulásának visszavonása: Ha személyes adatainak feldolgozásához az Ön hozzájárulására támaszkodunk, ami az alkalmazandó jogtól függően kifejezett és/vagy hallgatólagos hozzájárulás lehet, akkor Önnek joga van ahhoz, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Felhívjuk azonban figyelmét, hogy ez nem érinti a visszavonás előtti feldolgozás jogszerűségét, és – amennyiben az alkalmazandó jog lehetővé teszi – nem érinti az Ön személyes adatainak a hozzájáruláson kívüli más jogszerű feldolgozási okokra támaszkodó feldolgozását.

Sütik és hasonló technológiák: A legtöbb webböngésző alapértelmezés szerint úgy van beállítva, hogy elfogadja a sütiket. Ha szeretné, általában beállíthatja a böngészőjét a sütik eltávolítására és a sütik elutasítására. Ha úgy dönt, hogy eltávolítja a cookie-kat vagy elutasítja a cookie-kat, ez hatással lehet a Szolgáltatásaink bizonyos funkcióira vagy szolgáltatásaira. A Szolgáltatásainkban a hirdetők által megjelenő érdeklődésalapú hirdetésekről való lemondáshoz látogasson el a http://www.aboutads.info/choices/ weboldalra.

A DO-NOT-TRACK FUNKCIÓK VEZÉRLÉSE

A legtöbb webböngésző és egyes mobil operációs rendszerek és mobilalkalmazások tartalmaznak egy Do-Not-Track (“DNT”) funkciót vagy beállítást, amelyet aktiválhat, hogy jelezze, nem kívánja, hogy az online böngészési tevékenységeire vonatkozó adatokat nyomon kövessék és gyűjtsék. Jelenleg még nem született egységes technológiai szabvány a DNT-jelzések felismerésére és végrehajtására. Ezért jelenleg nem reagálunk a DNT böngészőjelzésekre vagy más olyan mechanizmusra, amely automatikusan közli, hogy Ön nem kívánja, hogy online nyomon kövessék. Ha az online nyomon követésre vonatkozóan olyan szabványt fogadnak el, amelyet a jövőben követnünk kell, akkor erről a gyakorlatról a jelen adatvédelmi nyilatkozat felülvizsgált változatában tájékoztatni fogjuk Önt.

FRISSÍTJÜK-E EZT A TÁJÉKOZTATÓT?

Röviden: Igen, szükség szerint frissítjük ezt a tájékoztatót, hogy megfeleljen a vonatkozó jogszabályoknak.

Időről időre frissíthetjük ezt az adatvédelmi tájékoztatót. A frissített változatot egy frissített “Felülvizsgált” dátummal jelezzük, és a frissített változat akkor lép hatályba, amint hozzáférhetővé válik. Ha lényeges változtatásokat eszközlünk a jelen adatvédelmi nyilatkozatban, akkor az ilyen változtatásokról szóló értesítés szembetűnő kihelyezésével vagy közvetlenül az Ön részére küldött értesítéssel értesítjük Önt. Javasoljuk, hogy gyakran tekintse át ezt az adatvédelmi tájékoztatót, hogy tájékozódjon arról, hogyan védjük az Ön adatait.

HOGYAN LÉPHET KAPCSOLATBA VELÜNK EZZEL A TÁJÉKOZTATÓVAL KAPCSOLATBAN?

Ha kérdése vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, küldjön nekünk e-mailt a contact@termekradar.hu címre.

HOGYAN TUDJA FELÜLVIZSGÁLNI, FRISSÍTENI VAGY TÖRÖLNI AZ ÖNRŐL GYŰJTÖTT ADATOKAT?

Az Ön országában alkalmazandó jogszabályok alapján joga lehet ahhoz, hogy hozzáférést kérjen az Önről gyűjtött személyes adataihoz, módosítsa azokat, vagy törölje azokat. Személyes adatainak felülvizsgálatát, frissítését vagy törlését kérheti, ha ide kattintva elküldi a kérvényt.